Visie PDF Afdrukken E-mailadres

Jezus Vinden, Volgen, Verkondigen

De Baptistengemeente Ichthus wil Waddinxveners die God niet kennen bereiken met de boodschap van Jezus Christus.

Dit doet zij door haar gemeenteleden toe te rusten in hun relatie met God.

Van daaruit wil zij op relevante wijze van betekenis zijn voor de Waddinxveense samenleving.


Gastvrijheid

Wij geloven dat gastvrijheid uitnodigt tot ontmoeting van hart tot hart.


Discipelschap (Jezus volgen, leven zoals Jezus)

Wij geloven dat gemeenteleden het beste tot hun recht komen door in kringen te functioneren, zodat discipelschap geoefend wordt.


Dienende houding

Wij geloven dat een dienende houding normaal is voor iedere gelovige in zijn/haar leven.


Betrouwbaarheid & Integriteit

Wij geloven dat betrouwbaarheid & integriteit fundamentele bouwstenen zijn in de ontwikkeling van liefdevolle onderlinge relaties.


Rentmeesterschap

Wij geloven dat Bijbels rentmeesterschap de verantwoordelijkheid is voor iedere gelovige. Dit betekent dat we zorg dragen voor dat wat we van God gekregen hebben.


Herstel

Wij geloven dat de gemeente een plek is waar mensen tot herstel (kunnen) komen.

 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde (1 Kor. 13:13)

 

Oudstenraad, oktober 2009